ALLMOGEMARKNAD

Förstlingen medverkade för fjärde gången, på Allmogemarknaden  i Jönköping den 14 september 2014. Fotograf var Lars-Erik Lundin

Loket fraktas med hjälp av Assistanskåren, från MunktellMuséet

Vi la som vanligt ut vår räls för att kunna köra de som ville test-åka

Det tuffade på även när de nya förarna körde

Loket fraktas med hjälp av Assistanskåren, från MunktellMuséet

1/8