top of page

Dagbok – Tillverkningen & starten – 2004

22 Maj 2004

Så kom då äntligen den efterlängtade dagen. Den 5:e maj lades de första ved- klabbarna in i eldstaden. En långsam och försiktig eldning tog vid. Trycket steg långsamt och nådde så småningom 5-6 kilos tryck och loket sattes i rullning av vår lokförare.

 

Att loket rullade visste vi sedan förut tack vare våra många provkörningar med tryckluft. Men nu var det allvar och loket frustade och stånkade, men rörde sig motvilligt, men ändock rörde sig med ånga. Vid pådrag framåt kom inte bara rök ut ur skorstenen utan även en del vatten. Nåväl, ingen av oss hade trott annat än att det skulle bli en del justeringar innan vi blev nöjda med vårt lok.

 

Den stora händelsen provfilmades naturligtvis.  Efter den första testkörningen tog funderingar vid om vad som skulle justeras och hur. Slider och kulisser blev det som drabbades och nu tog ny provkörning vid den 7:e maj. Det var nu nämligen brått att få henne på gott humör eftersom vi skulle visa upp vårt lok för ca 120 Eskilstuna- ingenjörer som firade sitt förbunds, ETSF, 100-års- jubileum den 8:e maj.

Loket gick utmärkt. Under dagen visades det upp vid två tillfällen och den totala körsträckan rörde sig kanske om någon km. Vi var stolta, vi var glada att visa upp ett så historiskt återskapat lok. Våra ånglokskunniga var också nöjda, men de hörde att allt inte stod rätt till. Veckan därpå togs domen isär och en ventil packades om samt ytterligare finjusteringar vidtogs. Nu kära sponsorer, medlemmar, läsare av hemsidan, ångloks- älskare. Vi behöver mer ved!!! Det går åt minst en kubikmeter för varje körning och nu tar uppvisningskörningarna vid. 

 

———————————–

 

Ångpannan är färdig. Det fattas bara raster och asklåda. Ångpannan är för närvarande bortlyft från ramen för att vi skall lättare komma åt att montera bland annat excentrarna som är så viktiga för den resterande monteringen innanför ramen. Cylindrarna som är klara och monterade finputsas och inom kort kommer packningar att tillverkas och monteras till dito. Buffertarna skall monteras. En mängd smådetaljer monteras just nu. Ång- och vattenrör anskaffas och kommer inom kort att torrprovas. Samtidigt som nu pannan ligger vid sidan om ramen passar vi på och bättringsmålas på insidan om ramen.
Vi är kraftigt försenade men hoppas på att allt flyter bättre framöver.

———————————–

 

Tyvärr har tillverkningen av pannan blivit kraftigt försenad under sommaren, vilket vi beklagar djupt, men vi ser ett ljus genom tuberna. Vi har fått ett absolut löfte om att pannan skall vara klar innevarande vecka så att vi kan föra samman panna och lokram igen. Det betyder at vi tar upp sammansättningen av loket igen på måndag den 8 september. Vi har en mängd med godis att montera på loket.

 

———————————–

 

Hjul, axlar samt fjäderpaketen är monterade på ramen och loket står på egna ‘ben’ (vi vet nu varför loket skrek som en stucken gris i kurvorna). Dessutom är cylindrar och kolvar, ”fågelholkar”, tank, ångpannefäste, förarplattform och skyddsräcken monterade på ramen. Allt detta är nu svartmålat. Samtliga eklister, både till panna och dom, är fasade och lackade och väntar på montering på pannan. Bufferterna är klara sånär på att spiralfjädrarna skall monteras.

 

Vad beträffar ångpannan så är den nu tubad och kragad samt sotskåpet är på. Ett antal hål för ventiler och liknande fattas ännu på pannan. Ångpannan, dom och skorsten levereras 13 augusti till monteringsplatsen, trots att de inte är helt färdiga. Pannan skall provmonteras i ramen. Provtryckning av pannan kommer att ske inom kort. Endast ett fåtal detaljer återstår att tillverka.

Nu är ångpanna med dom och skorsten fixerad vid ramen och målad med värmetålig svart färg den 14 augusti.

 

———————————–

 

Hela tillverkningsprocessen videofilmas fortlöpande. Videofilmen är just nu 18 minuter lång men kompletteras fram till den 23 augusti. Videofilmen har idag den 14 augusti kompletterats med ytterligare 5 minuter som visar ångpannans tillverkning och montering på ramen.

 

25 Maj 2004

Loket har under de senaste veckorna körts ett antal gånger med tryckluft. Först med matningen genom cylindrarna sedan via pannan. Våra provkörningar har rönt ett stort intresse bland de närmast sörjande. Självklart filmade vi den stora händelsen. Det enda som inte var monterat på loket vid senaste provet var koppelstängerna och en mängd med lulllull.

 

Det är nämligen så att loket äntligen närmar sig färdigställande. Mer mässing kommer på dag för dag. Vatten har fyllts på i tanken. Vattenpumparna har trimmats in. Bromsklotsarna av ek har finjusterats. Vi har dessutom fått vara med om att dela på en fälld ek. Vi kommer att lagra vår bit för att sinom tid tillverka nya bromsklotsar och även få lite reservbeklädnings- virke. Ved har vi fått så det räcker mer än väl för både premiärturen och för ytterligare någon tur.

 

Nu när vår provtur under ånga hägrar är det lätt att glömma alla motgångar och diskussioner vi har haft och vi ser fram mot den dag då vi kan bjuda in er sponsorer till en visning av loket under ånga.

 

Det som nu ligger för handen är att bättringsmåla loket, montera de sista mässings- banden montera koppel- stängerna samt be eldaren gå upp klockan fyra en morgon och sätta fyr i pannan så att lokföraren kan äntra loket och rulla ut ur hallen.

Visst finns det jobb kvar efter den oficiella provturen. Det är alltså ingen fara att vi blir arbetslösa. Då skall allt finslipas och det som inte blev bra korrigeras, osv.

Kapitalförstärkning

6 Mars 2004

Efter provkörning av Förstlingen den 17 december, på räls, ett tjugotal meter och med tryckluft och under överinseende av självaste Herr Direktören Johan Theofron Munktell, Chalmersingenjören Asplund och Överste Wrede, så har några av våra sponsorer bisträckt oss med ytterligare kapital. Några med små och någon med stort bidrag. Vi i styrelsen lovar våra sponsorer och våra medlemmar att använda det mycket välkomna tillkommande kapitalet till att hålla björnarna borta.

 

Vi hoppas naturligtvis att fler av våra nuvarande sponsorer ställer upp. Dessutom hoppas vi på att finna nya sponsorer. När väl Förstlingen är helt klar så är tanken att loket skall försörja sig självt.

 

Januari månad blev en månad med relativt låg aktivitet runt loket pga av både tids-och penningabrist. I februari började dock solen titta fram lite även för oss så att aktiviteterna kring loket började flyta bättre och de senaste två veckorna har det varit full fart.

Koppelstängerna har justerats till rätt utseende. Ena hjulet med viss felborrning för tapparna är justerat och hjulaxeln tillbakasatt på ramverket. Tapparna är på plats. Nu väntar vevstakar och koppelstänger på att monteras på tapparna. Pannan och domen är färdigisolerade och ekstavsklädda. Mässingsbanden för panna och dom är hemma för att monteras under vecka 11. Skorstenen har fått sin kröning av glänsande mässing. Alla våra smörj- koppar av mässing, som en av styrelseledamoterna tillverkat, finns på plats. Under vecka 11 åker vi till skogs för att hämta en ekstock som vi fått för att lägga upp för torkning. Eken kommer bl.a. att bli broms- klotsar för kommande behov. Målningen på loket har blivit lätt skadad och kommer därför att förbättras.

 

Eftersom så mycket har hänt de senaste veckorna kommer vårt filmteam på måndagen den åttonde mars för att föreviga läget just nu.

 

——————-

Vi söker torr kluven och huggen ved till första proveldningen! Är det någon av er hemsideläsare som kan skänka oss några meter? Vi tackar naturligtvis inte nej till den som vill skänka oss ved även för kommande dagar.

 

Några järnvägsföreningar har hört av sig om möjligheten till lån av loket. Till vår glädje har vi därför kunnat börja med en ”lånelista” av vårt lok som täcker innevarande år.

Veterangrupper besöker oss på tillverkningsplatsen då och då.

———————

Vad beträffar lokets kommande hemmabana och stallplats så har vi i styrelsen börjat föra diskussioner med en av våra sponsorer om en framtida bra lösning.

Slutligen vill vi erinra om att konstruktören av loket, Johan Theofron Munktell, som fyllt 200 år den 2 Mars 2005.

bottom of page