top of page

Framträdanden

Loket Förstlingen II befinner sig inte alltid på munktellmueseet. Information kring när och var loket framträder finner du nedan.

Urspårning vid 1800-talsdagarna i Södertälje.

Förstlingen II medverkade under 1800-talsdagarna på Torekällberget i Södertälje, 29/6-1/7 2018. Verksamheten bestod av körning på Intresseföreningen Förstlingen II:s portabla uppvisningsspår.

Under lördagens körningar inträffade en urspårning genom att loket rullade av spåret och träffade ett av de betonghinder som placerats ut som skydd för omgivningen.

Vid sammanstötningen skadades en röranslutning på ångpannan med följd att stora mängder ånga strömmade ut. En person drabbades av en lättare brännskada, som kunde behandlas av sjukvårdare på plats och inte behövde någon ytterligare vård. I övrigt orsakades inga personskador. På grund av skadorna på ångpannan kunde loket inte köras mer under helgen men fanns ändå kvar för beskådande under söndagen, till publikens stora uppskattning.

Intresseföreningen Förstlingen II strävar efter största möjliga säkerhet och har det självklara målet att inga olyckor eller incidenter ska inträffa vid uppvisningar med loket. Vi tillämpar sedan tidigare omfattande säkerhetsåtgärder och -föreskrifter men föreningens styrelse har redan påbörjat arbetet med att ytterligare skärpa säkerheten, så att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden.

Styrelsen, Intresseföreningen Förstlingen II

bottom of page