Till minne av Ralph Angestam

Ralph som Munktell.jpg

Ni som vill hedra Ralph Angestam insatser för Förstlingen tillblivelse och bevarande kan sätta in ett bidrag på Förstlingens konto 458-4124 eller swish 123 667 7538 märkt med Ralphs minnesgåva.

Ralphs engagemang för Munktellmuseet och att hitta sponsorer till intresseföreningen Förstlingen II har varit ovärderligt.

Hans tanke var ju att fortsätta sitt livsverk med utbyggnad av rälsen till etapp 1 och 2 mot Stiga arena och Munktellbadet. Minnesgåvan blir reserverad till Förstlingens fortsatta bevarande och utveckling av spårområdet vid Munktellmuseet.

Om oss i styrelsen

 Intresseföreningen Förstlingen II’s styrelse har sitt arbetsår från första januari till den 31 december. Under året håller styrelsen, med ledamöter och suppleanter, fem till sex möten. Till ett möte kallas valberedningen. För medlemmarna genomför föreningen ett årsmöte i april, då föreningens representanter väljs.

  

Dessutom hålls ett medlemsmöte i oktober. Vid båda mötena ges sedvanlig information från styrelsen samt årsmötesagenda, filmvisning, dessutom säljs förstlingsouvenirer och det bjuds på kaffe. 

 

Föreningen som bildades 2001 har sedan 2002 ett nära samarbete med Munktellmuseet och loket är stallat på museet förutom då det visas upp under sommarhalvåret på olika platser i Sverige.  I och med detta har föreningen fått tillgång till både kontorshörna, utställningshörna, möteslokal och hjälp av museets personal i olika ärenden.

 

Intresseföreningen Förstlingen II’s styrelsesammansättning för arbetsåret 2018-2019 ses här nedan.  

ORDFÖRANDE

Lars-Olof Lundkvist

VICE ORDFÖRANDE

Tomas Almerén

SEKRETERARE

Anders Holmberg

 KASSÖR

Roland Ärlebäck

LEDAMÖTER

Tomas Lindberg - Lars Isacsson 

Rickard Strandberg - Kjell Nordeman

STYRELSESUPPLEANTER

Jonas Nilsson - Leif Angestam

                 

VALBEREDNING 

Tomas Almerén