top of page

FRAMTIDSPLANER

Intresseföreningen Förstlingen II arbetar efter en fastställd tre-års plan som årsvis uppdateras. De preliminära framtidsplanerna presenteras för och diskuteras  med medlemmarna på årsmöte för att därefter fastställas.

 

Förutom de fortlöpande arbetena med loket såsom, underhåll av lok, visnings- och kontorsutrymme, skötsel av arkiv, synas i media samt delta med loket både hemmavid och på olika platser i Sverige, ser tre-årsplanen ut enligt nedan.

 

Planerna för åren 2019-2022 redovisas här nedan.

 

 • Att bilda arbetsgrupper för visningar, underhåll, vagnbygge, sponsorsök, spårläggning, souvenir/reklam, arkiv och förråd.

 • Att ta fram underlag till ett häfte om Förstlingen II.

 • Att låta trycka och sälja en nyutgåva av Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna under 2019

 • Att fortsätta anlägga järnvägssträckan från Munktell Sience Park och vidare till Konstmuseet samt vidare inom Munktellstaden med start 2019, om en hållbar budget kan fastställas.

 • Att skapa en film som visar rälsläggningen från början till och med invigningen. (Prel. klar)

 • Skapa en tidtabell för tågtrafik på eget spår.

 • Att utefter järnvägssträckan pryda med tillhörande utstyrsel efter ev. nödvändigt godkännande från Kulturavdelningen alternativt stadsbyggnad i Kommunen. (Påbörjat)

 • Att stödja Munktellmuseet i att låta uppföra lokstall. (Ritning klar för godkännande av kommunen)

 • Att bygga en kombinerad tender/passagerarvagn.

 • Att förnya och komplettera souvenirförrådet.

 • Att lägga fokus på att värva nya medlemmar.

 • Utbildning av lokpersonal, lokförare och eldare/bromsare.

bottom of page