top of page

Etapp 1

Detta är från vändskivan upp till Science Park 

Sponsorer                                    Ort

 

Arne såg                                                    Torshälla

Cramo                                                        Eskilstuna

Eskilstuna Energi & Miljö                         Eskilstuna

Eskilstuna Kommun Fastighet                Eskilstuna

Eskilstuna Kommunala Företag              Eskilstuna

Insulanderers                                            Eskilstuna

Prime Solution AB                                    Sundsvall

Rekarne Byggprogram årskurs 1 2018   Eskilstuna

Reinhold Gustavsson Förvaltnings AB  Eskilstuna

Sparbanksstiftelsen Rekarne                  Eskilstuna

Volvo CE                                                    Eskilstuna

Jörgen Forsrup

Ulf Bäckstrand

Ralph Angestam

Rami Rent

Rolf Palesjö

Privat personers donationer

bottom of page