Gammeldags marknad

Malmköping den 26 maj 2007

Förstlingen anländer till stationsområdet

Hemfärd med hjälp av assistanskåren

Förstlingen anländer till stationsområdet

1/7