Ritade bilder av Förstlingen och dess uppkomst

Stig Berggren har ritat dessa bilder av Förstlingen och dess uppkomst

Det började hos Munktell i Eskilstuna

Den mekaniska verkstaden

Utbildning på Förstlingen

Det började hos Munktell i Eskilstuna

1/7