Förstlingens tillkomst

Bilder från Förstlingens tillkomst

Vid ritbordet
Vid ritbordet

Bengt Ohlin vid ritbordet. Nästan alla originalritningar var borta. Bengt kompletterade med alla som fattades. Dessutom räknades alla mått om från verktum till våra mm.

Drivhjul på ritpapperet

På hjul i verktstaden
På hjul i verktstaden

På hjul i vagnverkstaden hos TGOJ där stor del av monteringen och färdigställandet skedde

Vid ritbordet
Vid ritbordet

Bengt Ohlin vid ritbordet. Nästan alla originalritningar var borta. Bengt kompletterade med alla som fattades. Dessutom räknades alla mått om från verktum till våra mm.

1/15